Upphandling av revisionstjänster

SKL bjuder in er som står inför att upphandla revisionstjänster till en seminariedag där vi fokuserar på revisionsupphandling av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna. Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad process som ställer krav på ett grundligt förarbete, tid och kunskap.

Anmäl dig

Program

De förtroendevalda revisorerna i kommuner och landsting ska anlita sakkunniga, i den utsträckning som behövs för att granska enligt god revisionssed.

  • Vilka revisionstjänster ska upphandlas och vilka krav ska ställas?
  • Vilka formella regler måste beaktas?
  • Hur kan kvalitetsaspekter värderas i förhållande till pris?

Under dagen belyser vi också upphandling av lagstadgad revision till kommunala företag, som de förtroendevalda revisorerna ibland har uppdraget att upphandla.

Ta del av stödmaterial

På Sveriges Kommuner och Landstings hemsida finns ett stödmaterial om upphandling av revisionstjänster – PM och basdokument som kan laddas ner och användas i den egna upphandlingen. Ta gärna del av materialet innan du kommer till seminariet.

Stödmaterial upphandlingsunderlag

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot