Utbildning i jämställdhetsanalys

Hur vet vi att verksamheten svarar mot både kvinnors och mäns behov och prioriteringar? Eller att offentliga resurser fördelas jämställt mellan kvinnor och män. Jämställdhetsanalys är ett viktigt verktyg i kvalitetsarbetet.

Anmäl dig

En tvådagars utbildning för att säkerställa jämställdhet i verksamheterna utifrån uppdragsbeskrivningar, mål och budget. Resultaten ska ligga till grund för verksamhetsutveckling och säkerställa likvärdig service för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Vad skulle ett beslut innebära för fördelningen av resurser och makt mellan kvinnor och män? Vems prioriteringar, behov eller intressen är det som tillgodoses? Hur förhåller sig beslutet till uppställda jämställdhetsmål för verksamheten, eller till de nationella jämställdhetsmålen? Det är frågor som jämställdhetsanalysen kan ge svar på.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot