Utbildning i Skriva sig till lärande (STL)

Nu erbjuder SKL fler lärare möjlighet till utbildning inom Skriva sig till lärande, STL. Kursen riktar sig till lärare i grundskolans alla årskurser.

Kursinnehåll och förutsättningar Skriva sig till lärande (PDF, nytt fönster)

Kursen kommer att löpa över två terminer med start i september 2017 Kursen genomförs via blended learning, vilket innebär att kursen innehåller så väl fysiska som digitala möten och eget arbete online. Under tre heldagar träffas deltagarna på SKL i Stockholm. Träffarna innefattar uppstart och inspirationsmöte, halvtidsmöte samt ett avslutande diplomeringsmöte. Övrigt deltagande sker digitalt. Kursen leds av lärare som gått STL:s ledarutbildning under 2016/2017, med Annika Agélii Genlott, SKL och Örebro universitet, som ytterst ansvarig för kvalitet och innehåll.

Till skillnad mot pilotomgången vänder vi oss inte till huvudmän, utan i första hand till skolledare som vill anmäla en eller flera av sina lärare till kursen.

Fem anledningar att delta i utbildningen

Forskningsresultat och erfarenheter

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot