Utbildning i Skriva sig till lärande (STL)

Nu erbjuder SKL fler lärare möjlighet till utbildning inom Skriva sig till lärande, STL. Kursen riktar sig till lärare i grundskolans alla årskurser.

Anmälan

Kursen kommer att löpa över två terminer med start i september 2018. Kursen genomförs via blended learning, vilket innebär att kursen innehåller så väl fysiska som digitala möten och eget arbete online. Under tre heldagar träffas deltagarna på SKL i Stockholm. Träffarna innefattar uppstart och inspirationsmöte, halvtidsmöte samt ett avslutande diplomeringsmöte. Övrigt deltagande sker digitalt. Kursen leds av lärare som gått STL:s ledarutbildning under 2016/2017.

Förutsättningar för att kunna delta i kursen

Tillgång till väl fungerande nätverk som klarar en molnbaserad undervisning. 

Tillgång till GSuite, Office365 eller annan digital samarbetsyta där elever kan dela dokument, samt viss vana att arbeta på det sättet. God tillgång till digitala verktyg, minst en dator eller lärplatta/två elever.

Tid för att delta i kursen. De fasta tiderna kommer att innefatta tre heldagar i Stockholm samt 6 digitala träffar à 2 timmar. Det stora arbetet kommer att ske i klassrummet med elever då kursens innehåll omsätts till praktik, vilket innebär att tid även behöver avsättas på arbetsplatsen för förarbete och efterarbete av undervisningen. Det har visat sig vara en fördel om flera pedagoger från samma skola deltar i kursen för att utvecklas tillsammans. En framgångsfaktor är även engagerade skolledare som intresserar sig för utbildningen och det utvecklings- och förändringsarbete den leder till i klassrummet.

Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma lärare och kursens upplägg tar utgångspunkt i lärarnas egen undervisning. Under kursens gång genomför lärarna lektioner i sina klassrum som sedan analyseras och delas med andra lärare som grund för kollegialt lärande. Med utgångpunkt ur sina analyser och den kollegiala återkopplingen utvecklar sedan lärarna undervisning. Detta utvecklingsarbete pågår under hela kursen.

Fem anledningar att delta i utbildningen

Forskningsresultat och erfarenheter

Informationsansvarig

  • Cecilia Gustafsson
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot