Utbildningsdag om SIP 

SKL arrangerar en utbildning för dig som ska utbilda andra i samordnad individuell plan, SIP.

Anmäl dig

Personer som behöver stöd från flera aktörer samtidigt kan behöva en Samordnad Individuell Plan, SIP. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa möjliga effekt.

I socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och landstinget ska upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att insatser behöver samordnas. Även i den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är SIP en viktig del. Dessa bestämmelser gäller också privata utförare som kommun och landsting har avtal med.

Förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete med samordnad individuell plan är att de verksamheter som ska arbeta tillsammans vet vad SIP är, när SIP ska användas, och hur arbetet ska organiseras för bästa möjliga effekt.

Utbildningen sker enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Deltagarna får kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation och till samarbetspartners. Utbildningsdagen och föreläsningarna spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgängliga att titta och lyssna på i efterhand.

Preliminärt program

09.30–10.00

Registrering och kaffe

10.00–12.00

Presentation av samordnad individuell plan. Lagstiftning SoL, HSL samt utskrivning från slutenvård, syfte med SIP, vilka berörs, hur SIP blir ett bra redskap.

12.00–13.00

Lunch

13.00–14.30

Workshop: Prova på SIP

14.30–15.00

Fika

15.00–15.30

Uppföljning av workshop, frågor

15.30–16.00

Verktyg och metoder för att föra kunskaperna vidare

Informationsansvarig

  • Samira Radwan
    Administratör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot