Utbildning till stöd för systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag två

SKL erbjuder tillsammans med Socialstyrelsen en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två workshops där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet, med stöd och handledning från kursledarna.

Anmäl dig

Inbjudan: Stöd för systematisk uppföljning i socialtjänsten (PDF).

Utbildningens fokus ligger på praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte, men en introduktion ges även till Socialstyrelsens webbaserade verktyg till stöd för systematisk uppföljning, SU-Pilot.

Intresseanmälan

För att få bästa möjliga sammansättning av gruppen använder vi oss av intresseanmälan till utbildningen. Vi vill också försäkra oss om att det finns en ambition att utveckla arbetet med systematisk uppföljning på grupp- och verksamhetsnivå på den egna arbetsplatsen, alternativt att erbjuda regionalt stöd till kommuner och verksamheter i deras uppföljningsarbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot