Utjämningssystemet och modellen ”Skatter & bidrag”

Under dagen varvas en teoretisk genomgång av utjämningssystemets grunder med praktiska övningar i modellen ”Skatter & bidrag”. Vi går igenom eventuella aktuella frågor med koppling till systemet och deltagarna har möjlighet till att arbeta med egna frågor med stöd / handledning.

Preliminärt program

Vid ankomst: Kaffe och smörgås

09.30–12.00  Övergripande information och inkomstutjämning

12.00–13.00  Lunch

13.00–16.00  Kostnadsutjämning, LSS och egna övningar

Praktisk information

  • Medtag egen dator då vi denna gång inte har tillgång till datasal.
  • Platsantalet är begränsat.
  • Ange särskilt fakturaadressen och eventuella kostavvikelser i din anmälan.
  • Mer information om kursens innehåll kan du få av Mona Fridell.

Modellen utökas med tre år

Eftersom många kommuner påtalat att de har behov av att kunna göra beräkningar på längre sikt än fem år kommer vi att från och med 2018 förlänga modellen med tre år. Det innebär att modellen 2018 kommer att omfatta åren 2018–2025, vilket motsvarar de år som vår skatteunderlagsprognos omfattar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot