Val 2018 - utmaningar och möjligheter, Stockholm

Konferensen tar upp ett antal viktiga frågeställningar. Förutom inspel från SKL, Valmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger dagen möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte för er som arbetar och ansvarar för valets genomförande i kommuner.

Anmäl dig

Frågeställningar:

  • Vad innebär förändringarna i vallagen?
  • Vad ska valnämnden tänka på vid rekrytering och utbildning av röstmottagare?
  • Hur förebygga och garantera säkerheten i samband med valet?

Program

Inbjudan: Valet 2018 - utmaningar och möjligheter (PDF, nytt fönster)

Förändringar inför valet 2018 och vad de innebär i praktiken

Inför valet 2018 har vallagen förändras på flera punkter. Vi inleder med en kort genomgång av de viktigaste förändringarna, går igenom vilka nya rutiner som behöver upprättas.

Goda exempel och kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Hur tar sig andra kommuner an de nya uppgifterna. Vi lyfter fram några goda exempel och utbyter idéer och erfarenheter.

Utbildningsmaterial och förberedelser

Valmyndigheten tipsar om vilka förberedelser som behövs och hur utbildningsmaterialet ser ut och kan användas

Påverkan mot valet 2018

MSB presenterar sin analys av risken för att valet 2018 utsätts för påverkan. Analysen kommer att beröra hot och sårbarheter mot valet, och ska vara ett stöd till aktörer som ansvarar för att genomföra och skydda valet.

Roller och ansvarsfördelning

Vad gör Valmyndigheten, MSB, SKL, länsstyrelsen och valnämnden?

Hur kan valnämnden informera om var, hur och när man röstar?

Insatser för att öka valdeltagandet – vad är valnämndernas roll?

Välkommen!

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot