Välkommen till Trygghetsdag 2018

Poliser, ordningsvakter, väktare eller fältare – vem tar ansvar för vad?

Anmäl dig

Program

9.30

Registrering och fika.

10.00

Representant från SKL hälsar välkommen och inleder konferensen.

10.10

Polis, ordningsvakt, väktare

Hur ser Polismyndigheten på att kommuner och landsting anlitar ordningsvakter
och väktare när det inte finns tillräckligt med poliser? Så ges tillstånden.

Håkan Jarborg Eriksson, Chef UC Syd, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten.

10.50

Kort paus.

11.00

Individ och sociala miljö – att förebygga brott bland ungdomar

Marie Torstensson Levander, Professor, Malmö universitet.

11.40

Ökad användning av ordningsvakter

Allt eftersom otryggheten brer ut sig har strålkastarljuset riktats mot en utökad användning av ordningsvakter. Men hur ser möjligheterna ut att använda ordningsvakter idag och hur bör de se ut imorgon? Vilka förändringar krävs när det kommer till reglering, utbildning och förordnande för ordningsvakt 2.0? Hur kan samarbetet med och förmanskapet från Polismyndigheten förstärkas?

Joakim Söderström, VD, Säkerhetsbranschen

12.10

Lunch.

13.00

Fler vuxna förebilder, inte fler vuxna i uniform

Vem möter våra unga och hur påverkar våra förväntningar dem?

Camila Salazar Atias, Kunskapsområdeschef-Föredöme och framtidstro, Fryshuset

13.40

Paus.

13.50

Så jobbar vi med trygghetsfrågorna i Karlstads kommun

Robin Olsson, Säkerhetskoordinator, Karlstads kommun

14.40

Fika.

15.10

Säkerheten i en kommun – vem har ansvaret?

Hur kan väktare och ordningsvakter påverka tryggheten och säkerheten i en kommun? Hur kan en kommun förebygga brott och ordningsstörningar istället för att ha fokus på reaktiva åtgärder?

Thomas Mileborn, Trygghetschef, Sigtuna kommun

15.50

Avslutning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot