Välkommen till Trygghetsdag 2018

Poliser, ordningsvakter, väktare eller fältare – vem tar ansvar för vad?

Anmäl dig

Välkommen till en konferens om våra olika roller. Många kommuner upplever att polisen inte finns närvarande lokalt längre. För att fylla tomrummet anlitas i stället ordningsvakter eller väktare för att upprätthålla ordning eller skapa trygghet.

  • Ska kommunen bekosta en statlig uppgift och var går egentligen gränsen mellan polisens och kommunens uppdrag?
  • Skapar ordningsvakter och väktare den trygghet vi eftersträvar?
  • Var kommer fältassistenterna och nattvandrarna in i bilden?

Under dagen ska vi försöka få svar på dessa frågor och många fler.

Program kommer att publiceras i mitten av juni.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot