Vårdcentralernas utveckling mot en bättre hälsa och vård med hjälp av Primärvårdskvalitet

Varmt välkommen till en inspirationsdag med dialog och erfarenhetsutbyte kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning.

Anmäl dig

Under dagen får vi möjlighet att ta del av erfarenheter från flera håll i landet där man använt olika metoder för att komma igång med lokalt förbättringsarbete, med hjälp av data i PrimärvårdsKvalitet. Vi hoppas att detta ska bli startpunkten för ett nätverksbygge mellan deltagarna! Om du vill berätta om Er resa – skicka ett mail till Ulrika eller Stina (e-postadresser finns nedan).

Delar ur programmet

  • Exempel på införande av PrimärvårdsKvalitet och konkreta användningsområden. Föreläsare: Robert Sarkadi Kristiansson från Uppsala och Ann Eld Wohlfarth från Östergötland.
  • Kvalitetsarbete på vårdcentralen, erfarenheter från Stockholm. Föreläsare: Rita Fernholm.
  • Demonstration av webbutbildning och utbildningsprogram som används i Västra Götaland i samband med införande av PrimärvårdsKvalitet. Föreläsare: Camilla Berglund och Thomas Andreasson.
  • Basmodellen 2.0 med uppföljningsdialog, erfarenheter från pågående pilotprojekt. Föreläsare: Stina Gäre-Arvidsson, Eva Arvidsson, Lena Zetterberg.
  • Omställning till Nära vård. Föreläsare: Emma Spak.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot