VD/Förvaltningschefsmöte för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen

SKL och Svensk Kollektivtrafik arrangerar gemensamt vd- och förvaltningschefsmöte för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen. Träffarna är återkommande och är endast öppna för denna målgrupp.

Anmäl dig

Program 22 augusti

12.00–13.00

Lunch på hotellet.

13.00–13.10

Välkommen och presentation av deltagare

Helena Leufstadius och Peter Haglund hälsar välkommen.

13.10–14.10

Interaktivt Webbaserat Analyssystem (IWA)

IWA – ett snabbt och pedagogiskt verktyg som gör det möjligt att visualisera, analysera och dra slutsatser om boende, arbete, försäljning, analyser för restid, kilometerproduktion och mäta förseningar med mera.

Asmirelda Imsirovic, Region Västmanland.

14.10–15.00

Förstudie angående beredskap inför nya flyktingströmmar och TP SAMS

Vilka erfarenheter har vi tagit med oss från 2015? Vad kan vi lära oss av andra
länder? Vilken beredskap och förberedelse krävs av kollektivtrafiken inför
kommande samhällsstörningar? Diskussion i grupp.

Kenneth Johansson, RKM Norrbotten, Sture Jonsson, UL

15.00–15.30

Kaffe.

15.30–15.55

Utveckling av nya MaaS tjänster och Open Data.

Nuläget i Sverige och vad pågår i övriga nordiska länder?

Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik.

15.55–16.15

Kvalitetssäkring av kollektivtrafikens statistik

Utvecklingsarbete med Trafikanalys.

Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik.

16.15–17.00

Erfarenheter från sommarens avgiftsfria kollektivtrafik

Representant från Trafikverket samt diskussion med några medlemmar.

17.15–17.30

Mälarporten – framtidens kollektivtrafik i Västerås

Arne Andersson, Region Västmanland

18.30–22.00

Middag och kryssning i Mälarens skärgård

Samling i receptionen klockan 18.15 för gemensam promenad till hamnen.

Program 23 augusti

08.30–09.00

Särskilda persontransporter

redovisning av utredningsförslagen samt diskussion.

Sara Rhudin SKL, Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik.

09.00–10.00

Trafik i egen regi – varför då?

Bakgrund och strategi samt diskussion.

Petter Arneback, Chef Regional utveckling Örebro och Arne Andersson, Region
Västmanland.

10.00–10.30

Kaffe.

10.30–11.00

Hur kan kollektivtrafiken bidra till att regeringens klimatmål kan uppnås?

Presentation av Partnersamverkans klimatrapport samt uppdateringen av
miljöbilagor.

Lars Sandberg och Mattias Adell, Svensk Kollektivtrafik

11.00–11.55

Aktuella frågor hos SKL och Svensk Kollektivtrafik.

11.55–12.00

Avslutning.

12.00–13.00

Lunch.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot