Vem kan vara utförare av kulturskoleverksamhet?

I höst arrangerar SKL i samverkan med Kulturskolerådet och Statens Kulturråd en konferens som vill synliggöra de erfarenheter som gjorts i kommuner som testat alternativa utförare för kulturskoleverksamhet samt belysa juridik och regelverk kring upphandling med mera. 

Anmäl dig

De kommunala kulturskoleverksamheterna svarar för en betydande del av det kulturutbud som erbjuds barn och unga och möjliggör eget kulturutövande. Det civila samhällets organisationer tillsammans med folkbildningen och privata företag har dock kommit att spela en allt viktigare roll som utvecklingskraft.

Det har lett till samarbeten mellan kommuner och andra aktörer och i några fall till konkurrensprövning av verksamheter där nya aktörer bjuds in som utförare av eller komplement till de kommunala verksamheterna.

Flera kommuner har under senare åren också valt att bredda verksamheterna för att erbjuda fler konstuttryck. På vilket sätt påverkar det andra aktörer? Hur kan fler aktörer bidra till förnyelse och ett bredare utbud av kulturformer?

Program

Programmet uppdateras kontinuerligt. Den senaste versionen hittar du på Kulturskolerådets hemsida:

Konferens: Vem kan vara utförare av kulturskoleverksamhet?

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot