Dokumentation: Folkhälsopolitiken, framtiden och pilotprojekten folkhälsa

Detta webbinarium handlar om folkhälsopolitiken, framtiden och två pilotprojekt för god och jämlik folkhälsa.

SKL:s webbinarium om folkhälsopolitiken, framtiden och pilotprojekten ger dig möjlighet ta del av fördjupad information om propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (SOU 2017/18:248). Webbinariet varvar information med diskussion under cirka två timmar och sändes den 15 januari 2019.

Till webbinariet Folkhälsopolitiken, framtiden och pilotprojekten folkhälsa

Innehåll

Frågor som vi behandlar och diskuterar är:

 • folkhälsopolitikens nya konstruktion och vilka de stora förändringarna är
 • vad vi kan säga i nuläget om vad som händer nu och framöver
 • regleringsbrev och instruktioner
 • folkhälsomyndighetens uppdrag
 • pilotprojekten i Stockholm och Västerbotten med målet att utveckla metoder och arbetssätt för stärkt samordning
 • politikområdesmål som delmål till folkhälsopolitiken

Medverkande

Ullalena Haeggman, kansliråd på Regeringskansliet samt Kaisa Snidare och Lisa Harryson som är projektledare för pilotprojektet för god och jämlik folkhälsa på länsstyrelserna i Stockholms och Västerbottens län med uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av regionalt folkhälsoarbete utifrån hälsans bestämningsfaktorer.

Rättelse

Några detaljer som sägs i webbinariet blev fel, här kommer korrekt information.

 • Det finns 27 utgiftsområden i statsbudgeten och inget annat.
 • År 2002 fanns det 49 politikområdesmål och sedan dess har några tagits bort och några tillkommit så finns omkring 50 i dag också.

Informationsansvarig

 • Filippa Myrbäck
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot