Webbinar: Utkast till nationell biblioteksstrategi

Senast den 31 oktober ska synpunkter på Kungliga biblioteket första utkast till en nationell biblioteksstrategi vara inlämnat. SKL anordnar nu ett webbinar där utkastet presenteras och där SKL även redovisar sina övergripande synpunkter på utkastet.

Anmäl dig

Kungliga biblioteket (KB) fick 2015 uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi som ska slutredovisas i mars 2019. KB har utsett ett sekretariat som bland annat tagit fram en omvärldsrapport och ett antal fördjupande rapporter samt ett första utkast: Från ord till handling - På väg mot en nationell biblioteksstrategi.  

Kungliga biblioteket kommer nu att hämta in synpunkter på utkastet, bland annat via fem olika dialogseminarier i oktober. Det är också möjligt att lämna skriftliga synpunkter på förslaget, något som SKL uppmuntrar. Synpunkterna ska vara inlämnade senast den 31 oktober.

Kommuner, landsting och regioner påverkas

Kommunerna finansierar och ansvarar för folkbiblioteken och för skolbiblioteken. Regioner och landsting ansvarar för och finansierar till stor del regional biblioteksverksamhet. Regioner och landsting ansvarar och finansierar också sjukhusbibliotek.

De områden som sekretariatet har pekat ut i utkastet till strategi är följande:

  • Demokrati
  • Tillgänglighet
  •  Utbildning
  • Läsning
  • Digitalisering
  • Infrastruktur

Program och diskusionsunderlag kommer publiceras här efter sommaren.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot