Webbkonferens: medborgardialog och kommunikation

Välkommen till en webbkonferens om hur kommunikationsarbetet kan bidra till ökad delaktighet och välfungerande medborgardialog.

Anmäl dig

Kommuner och regioner för dialog med medborgarna kring inriktning och prioritering av verksamheten på ett mer eller mindre systematiskt sätt. Hur kan kommunikation och kommunikatörer stödja processen med att involvera medborgare i samhällets utveckling?

Vi ägnar eftermiddagens webbkonferens åt att ge inspiration och visa på praktiska exempel kring bland annat hur man kan nå målgrupper som är svåra att engagera. Vi pratar också om hur man kan hantera konflikter mellan intressegrupper samt om hur olika kommunikationskanaler kan bidra när man vill använda sig av medborgardialog som kontaktform.

Ur innehållet

  • Lena Langlet och Nils Munthe, handläggare med fokus på demokrati och medborgardialog SKL, tar upp grunderna i medborgardialog och kopplingen till kommunikation.
  • Jenny Brolin, kommunikatör Stockholms stad, delar med sig av hur hon bidragit i att utveckla dialogen vid planerande av flyktingboende och i stadsutvecklingen. Hon försöker svara på frågor som: hur nå de som är svåra att nå, hur kan man nyttja digitala medborgardialoger och hur blir en dialog representativ?
  • Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör Region Västernorrland, delar med sig av utmaningarna i att kommunicera förändringar av hälso-och sjukvården i ett nytt medielandskap där alla är både sändare och mottagare. Han berättar om hur medborgardialog och kommunikation används som verktyg i den komplexa situationen där medborgare ockuperar entrén till Sollefteå sjukhus.
  • Ulrika Stöök, samordnare för delaktighet och inflytande, grundskoleförvaltningen Göteborgs stad, berättar om hur stadsdelen Västra Hisingen har genomfört ett dialogarbete i Biskopsgården i Göteborg om de små barnens möjligheter att växa upp i ett liv utan våld. Invånare har tillsammans med tjänstepersoner och politiker arbetat fram förslag som sen har genomförts.
  • Martin Sande, medgrundare till Dialogues, arbetar med allt som handlar om dialoger. Han delar med sig av hur man arbetar med dialogprocesser och vad man behöver tänka på som samtalsledare vid komplexa och spänningsfyllda samhällsfrågor.

Ett detaljerat program kommer senare.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot