Webbsändning: Digitalisering av det sociala arbetet – ur forskarens perspektiv

Att bättre använda digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste strategierna för att möta framtidens utmaningar för offentlig sektor. Socialtjänstområdet pekas ofta ut för att ha hamnat på efterkälken, och i de flesta av landets kommuner pågår nu ett intensivt arbete för att öka effektiviteten och bättre motsvara invånarnas förväntningar.

Webbsändning: Digitalisering av det sociala arbetet – ur forskarens perspektiv

Det finns inte mycket forskning om digitalisering inom socialtjänsten, men under de senaste två åren har forskare från Socialhögskolan i Lund och Lunds Tekniska Högskola tillsammans med Helsingborgs stad kartlagt hinder och möjligheter inom det sociala arbetet.

I denna webbsändning möter vi en av forskarna, Lupita Svensson, fil. Dr. i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund, och Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen i Helsingborg. De redogör för bakgrunden till och resultatet av studien ”Digitalisering av kommunal socialtjänst”, där två verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen studerades.

Från SKL deltar Agneta Aldor, digitaliseringsstrateg för området socialtjänst.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot