Webbsändning: Välfärdsteknik – vad gäller juridiskt?

Vid införande av välfärdsteknik inom äldre- och funktionshinderomsorgen uppstår många frågor med koppling till juridiken. I den här webbsändningen svarar juridisk expertis inom området på hur en kan tänka och agera kring olika frågeställningar.

Webbsändning: Välfärdsteknik – vad gäller juridiskt?

Att bättre använda digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste strategierna för att möta framtidens utmaningar för offentlig sektor. Många kommuner arbetar för en ökad användning av välfärdsteknik inom äldre- och funktionshinderomsorgen. En av förutsättningarna för utvecklingen är juridiken, men många gånger saknas praxis för vad som är tillåtet. Det ställer stora krav på kommunerna, som får göra sin egen tolkning.

Det handlar bland annat om tillsyn i olika former (till exempel kameror, sensorer och GPS-larm) och om samtycken inom SOL, HSL och LSS enligt GDPR. En annan het fråga är om det går att använda välfärdsteknik för personer med nedsatt beslutsförmåga.

I denna webbsändning möter vi en av de sakkunniga på området, juristen Manólis Nymark, som jobbar med juridisk rådgivning med inriktning på e-hälsa.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot