Workshop om PrimärvårdsKvalitets indikatorer

Välkommen till en workshop där vi kommer att diskutera, klura, vrida och vända på kvalitetsindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet.

Anmäl dig

Syfte med workshopen är att ha en dialog kring framtagning och behov av kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet.

Under dagen kommer vi ha särskilt fokus på dessa indikatorområden:

  • Vård med distansöverbryggande teknik
  • Demens i ett interprofessionellt perspektiv

Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet ska vara användbara i lokalt för bättringsarbete, baseras på evidens samt beskriva panoramat och viktiga skeenden i primärvårdens breda vardag. Data för att beräkna indikatorerna ska gå att hämta automatiskt.

Det kommer även finnas utrymme för allmän diskussion och frågestund kring de övriga befintliga indikatorerna, förslag till nya indikatorer, deltagarnas önskemål med mera.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot