Publicerad: 9 oktober 2018

Online-kurser

Här hittar du online- och webbaserade kurser som SKL anordnar.

 • Risk– och skyddsfaktorer i handläggningsprocessen av barn- och ungaärenden
  Webbutbildning om att identifiera risk- och skyddsfaktorer och tecken på att barn far illa.
 • Webbseminarium om metoder för att fånga upp barnets röst
  Hur vet vi att det vi gör är det bästa för barnet? Den 24 oktober 2018 höll Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett seminarium där vi gick igenom några av de verktyg som finns tillgängliga idag och diskuterade hur resultaten bäst kan integreras i socialtjänstens utvecklingsarbete. Nu kan din kommun ta del av det i efterhand om ni vill.
 • Workshop om lönespridning
  Workshopen om lönespridning är för dig som är arbetsgivarrepresentant eller facklig företrädare med ansvar för den lokala lönebildningsprocessen.
 • Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden
  En stor del av socialsekreterarens arbetstid går åt till att dokumentera. SKL har tagit fram en webbaserad utbildning för att underlätta och effektivisera dokumentationen av ett barn- och ungdomsärende.
 • Webbaserad grundkurs i Allmänna bestämmelser (AB)
  Webbkurs om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) ger dig en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis lagen om anställningsskydd och semesterlagen.
 • Webbutbildning för vård av äldre med diabetes
  Omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende har nu möjlighet att öka sin kompetens genom en kostnadsfri webbutbildning om äldre med diabetes.
 • E-utbildning medborgardialog
  SKL har utvecklat en e-utbildning inom medborgardialog. Utbildningen ger dig som förtroendevald och tjänsteman grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen.
 • Samtalstonen i politiken
  Samtalstonen i politiken är ett utbildningsmaterial för förtroendevalda i nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Utbildningen består av olika situationer i det politiska livet där den förtroendevalde måste välja hur han eller hon ska agera.
 • E-utbildning för att motverka korruption
  Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot