Publicerad: 14 augusti 2014

Online-kurser

Här hittar du alla online- och webbaserade kurser som SKL anordnar.

 • Webbaserad grundkurs i Allmänna bestämmelser (AB)
  Webbkurs om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) ger dig en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis lagen om anställningsskydd och semesterlagen.
 • Webbutbildning för vård av äldre med diabetes
  Omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende har nu möjlighet att öka sin kompetens genom en kostnadsfri webbutbildning om äldre med diabetes.
 • E-utbildning medborgardialog
  SKL har utvecklat en e-utbildning inom medborgardialog. Utbildningen ger dig som förtroendevald och tjänsteman grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen.
 • Samtalstonen i politiken
  Samtalstonen i politiken är ett utbildningsmaterial för förtroendevalda i nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Utbildningen består av olika situationer i det politiska livet där den förtroendevalde måste välja hur han eller hon ska agera.
 • E-utbildning för att motverka korruption
  Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot