Publicerad: 5 oktober 2016

E-utbildning för att motverka korruption

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Lär dig förebygga, upptäcka och hantera korruption

Starta din utbildning för att motverka korruption

Tips! När du har startat utbildningen och vill få fönstret större så trycker du på tangent F11.

Utbildningsmaterialet används med fördel i sin helhet som en utbildningsinsats för nyckelpersoner i organisationen. Den kan också användas i sina olika delar som diskussionsunderlag vid medarbetardagar, arbetsplatsträffar, eller som introduktion för nyanställda och så vidare.

Lärarhandledning

Utbildningen kan genomföras enskilt eller i grupp. För genomförande i grupp finns en handledning tillgänglig.

Lärarhandledning för grupper (PDF, nytt fönster)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot