Publicerad: 9 augusti 2019

E-utbildning för att motverka korruption

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Lär dig förebygga, upptäcka och hantera korruption

Starta din utbildning för att motverka korruption

Tips! När du har startat utbildningen och vill få fönstret större så trycker du på tangent F11.

Utbildningsmaterialet används med fördel i sin helhet som en utbildningsinsats för nyckelpersoner i organisationen. Den kan också användas i sina olika delar som diskussionsunderlag vid medarbetardagar, arbetsplatsträffar, eller som introduktion för nyanställda och så vidare.

Lärarhandledning

Utbildningen kan genomföras enskilt eller i grupp. För genomförande i grupp finns en handledning tillgänglig.

Lärarhandledning för grupper (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot