Publicerad: 29 oktober 2018

Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden

En stor del av socialsekreterarens arbetstid går åt till att dokumentera. SKL har tagit fram en webbaserad utbildning för att underlätta och effektivisera dokumentationen av ett barn- och ungdomsärende.

Materialet bygger på utvecklingsarbetet ”Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården” som har visat att det går att göra tidsbesparingar med bibehållen kvalitet.

Webbutbildningen består av fyra seminarier som behandlar dokumentation i journal, dokumentation i beslutsunderlag samt dokumentation vid insatser:

Seminarium 1

Introduktion och granska dokumentation journal

Seminarium 2

Följa upp dokumentation i journal och granska dokumentation i beslutsunderlag

Seminarium 3

Följa upp dokumentation i beslutsunderlag och granska dokumentation av insatser

Seminarium 4

Följa upp dokumentation av insatser och avslut

Kostnad

Kostnad för kursen är 1600 kronor exklusive moms. Länken till kursen kan användas av hela kommunen, och det finns ingen begränsning för antalet gånger. Länken skickas ut direkt efter genomförd anmälan. Ni kan genomföra kursen när det passar er.

Tidsåtgång

För seminarium 1-3 behöver ni avsätta minst en halvdag för respektive seminarium och för seminarium 4 ca två timmar.

Anmälan

Anmälan till webbutbildning Förbättrad dokumentation

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot