Publicerad: 9 augusti 2019

Samtalstonen i politiken

Samtalstonen i politiken är ett utbildningsmaterial för förtroendevalda i nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Den består av olika situationer i det politiska livet där den förtroendevalde måste välja hur han eller hon ska agera. Syftet att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat.

Samtalstonen i politiken riktar sig i första hand till förtroendevalda i styrelser, nämnder eller fullmäktige och kan användas för självstudier, grupparbeten eller större seminarier om samtalston, förhållningssätt och umgängesformer i det politiska livet.

Starta utbildningen Samtalstonen i politiken

Självstudiehandledning upplägg och arbetssätt

Det finns en självstudiehandledning om hur utbildningen är upplagd och hur du kan du jobba med materialet. Använd gärna handledningen innan du börjar din utbildning.

Handledning till utbildningen Samtalstonen i politiken (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot