Publicerad: 24 oktober 2019

Webbutbildning jobba säkert med läkemedel

SKL har tagit fram en webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.

Utbildningen är riktad till omvårdnadspersonal. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar cirka 15-30 minuter att genomföra. Hela utbildningen tar cirka två timmar att genomföra.

Jobba säkert med läkemedel, Svenskt Demenscentrum

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Projektchef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot