Publicerad: 17 oktober 2016

Så här arbetar SKL

Politiker i landstingsfullmäktige
och kommunfullmäktige
väljer 451 ombud till SKL:s kongress.

Alla på kongressen väljer styrelse
och bestämmer vad SKL ska arbeta med tills nästa kongress.
SKL har kongress vart fjärde år, året efter ett valår.
Mellan kongresserna är det vår styrelse
som leder vårt arbete.

De får hjälp av vårt arbetsutskott, delegationerna
och beredningarna.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot