Vårdbloggen

 1. Publicerad: Skribent: Hans Karlsson

  Nytt sätt att redovisa väntan till vård

  Primärvården i Sverige tar emot omkring 45 miljoner patientbesök varje år. 80 000 av dem har i oktober 2017 besvarat frågor om vad de tyckte om sitt besök. Undersökningen görs vart annat år och det är

  (0) Kommentarer Hälso- och sjukvård
 2. Publicerad: Skribent: Eva Estling

  Ta tillvara föräldrarnas upplevelser

  En viktig insikt under min tid som samordnare för satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa är att en framgångsfaktor är att involvera kvinnorna och deras partners – både i genomförandet och u

  (0) Kommentarer Kvinnors hälsa #trygghelavägen vårdkedja förlossningsvård
 3. Publicerad: Skribent: Hans Karlsson

  Orsaker till inställda operationer

  Förra året ställdes omkring 20 000 planerade operationer in. Det finns flera orsaker till det. Patientens tillstånd kan till exempel ha ändrats så att det inte är möjligt att operera. Mindre än 1 proc

  (0) Kommentarer Ekonomi Hälso- och sjukvård
 4. Publicerad: Skribent: Eva Estling

  Vården måste anpassas utifrån blivande föräldrar

  Det är inte bara landstingen och regionerna som har olika förutsättningar – det har också de blivande föräldrarna. För vården blir det då särskilt viktigt att säkerställa att var och en får den vård o

  (0) Kommentarer Kvinnors hälsa #trygghelavägen vårdkedja förlossningsvård
 5. Publicerad: Skribent: Eva Estling

  Satsningen på kvinnohälsa är en resa i sig

  Mitt namn är Eva Estling och jag är samordnare inom SKL:s satsning för kvinnors hälsa, mödrahälsovård och förlossningsvård. Jag har under en period haft den stora förmånen att få resa runt i landet oc

  (7) Kommentarer Kvinnors hälsa #trygghelavägen förlossningsvård vårdkedja
 6. Publicerad: Skribent: Hans Karlsson

  Blivande föräldrars resa genom vårdkedjan kartlagd

  Hur ser egentligen de blivande föräldrarnas resa genom vårdkedjan ut? Vilka är de stora förbättringsmöjligheterna? Om bara några veckor, under mars månad, släpper SKL en kartläggning av vårdkedjan för

  (0) Kommentarer Kvinnors hälsa förlossningsvård mödrahälsovård graviditet
 7. Publicerad: Skribent: Hans Karlsson

  Medarbetare och arbetsmiljö

  I dagarna har regeringen och SKL tecknat en överenskommelse för satsningar inom vården. Det handlar om tre miljarder kronor, fördelat till landsting och regioner utifrån befolkningsantal. Jag gillar d

  (0) Kommentarer Arbetsmiljö Digitalisering Kompetensförsörjning
 8. Publicerad: Skribent: Hans Karlsson

  God hälsa för alla barn

  I slutet av förra året blev det klart med en ny överenskommelse med regeringen för att stärka hälso- och sjukvården. Ett av de viktiga områdena är barnhälsovården, närmare bestämt för dem vars familje

  (0) Kommentarer Jämlik vård Social barn- och ungdomsvård Barnens rättigheter Överenskommelse barnhälsovård
 9. Publicerad: Skribent: Hans Karlsson

  Gemensamma mål för bättre hälsa

  Kommuner, landsting och regioner har under det gångna året gemensamt arbetat fram mål för långsiktig hälsa. Häromdagen gav SKL:s styrelse sitt stöd till arbetet Strategi för hälsa och nu kavlar vi upp

  (0) Kommentarer Ledning och styrning Strategi för hälsa 2022
 10. Publicerad: Skribent: Hans Karlsson

  Mer jämlik cancervård

  I år har alla landsting klarat kraven i 2017 års canceröverenskommelse. Därmed får alla ta del av den andra hälften av de stimulansmedel som staten anslagit till satsningen på att korta väntetiderna o

  (0) Kommentarer Cancer Jämlik vård Patientsäkerhet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Om bloggen

Svensk hälso- och sjukvård erbjuder en vård i världsklass. Det framgår av både internationella jämförelser och nationella mätningar. Men samtidigt finns en bild, i media och allmän debatt, som säger något annat. Och visst har även världens bästa vård brister. Det kan till exempel gälla väntetider och bemötande, omogna datasystem, och bristande jämlikhet.

 • 2018-03-21
  Nytt sätt att redovisa väntan till vård
  Primärvården i Sverige tar emot omkring 45 miljoner patientbesök varje år. 80 000 av dem har i oktober 2017 besvarat frågor om vad de tyckte om sitt besök. Undersökningen görs vart annat år och det är glädjande att se att allt fler nu känner sig delaktiga i sin vård och behandling.
  Mindre nöjda är man med tillgängligheten, och det drar ner helhetsintrycket.Utöver patientenkäter mäts också tillgänglighet utifrån vårdgarantins tidsgränser. Den stadgar till exempel att den som söker vård ska få kontakt med sin vårdcentral samma dag man hör av sig, och om vårdpersonal bedömer att man behöver träffa en läkare, ska man få det inom sju dagar.Men den som exempelvis har ont ryggen kanske inte behöver träffa just en läkare, utan snarare en fysioterapeut. Hittills har väntetiden för det inte följts upp. Förrän nu!Första redovisningenNu har den första redovisningen av regionerna Jönköping och Örebro rapportering av väntan till annan profession än läkare publicerats på SKL:s webbplats vantetider.se. Resultaten redovisas på prov och ska ses som ett exempel på hur data kan komma att presenteras då alla landsting infört den utökade uppföljningen. Modellen gör det möjligt att följa upp den av regeringen föreslagna utvidgade vårdgarantin – att patienten ska få träffa relevant vårdpersonal inom tre dagar.Den här allra första redovisningen visar att fyra av tio patienter i de två regionerna träffar en fysioterapeut inom tre dagar. Nu blir det spännande att följa utvecklingen!

  Läs mer
 • 2018-03-07
  Ta tillvara föräldrarnas upplevelser
  En viktig insikt under min tid som samordnare för satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa är att en framgångsfaktor är att involvera kvinnorna och deras partners – både i genomförandet och utvecklingen av vården.
  Genom att regelbundet och strukturerat inhämta mammornas och pappornas bild av hur de upplever vården stärks förutsättningarna för kvalitetsutveckling. Utan föräldrarnas perspektiv på hur vården fungerar finns en risk för att möjligheten missas att identifiera viktiga förbättringsområden.Graviditetsenkäten grund för förbättringDet är därför som SKL inom ramen för satsningen, i samarbete med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) har utvecklat Graviditetsenkäten. Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller nyligen fött barn kommer att få chans att besvara enkäten.Jag hoppas att det kommer ge en bra bild av hur vården upplevs under graviditet, förlossning och eftervård. Graviditetsenkäten kommer att lanseras under 2018 och ambitionen är att den både ska bidra till ökad delaktighet för föräldrar och fungera som löpande förbättringsunderlag för vården.Sist men inte minst vill jag passa på att påminna er om att ni gärna får höra av er till mig med tankar, idéer eller reflektioner kring hur vi på SKL kan stödja en utveckling där blivande föräldrar känner sig trygga hela vägen – under graviditeten, förlossningen och inom eftervården.
  Läs mer
 • 2018-03-05
  Orsaker till inställda operationer
  Förra året ställdes omkring 20 000 planerade operationer in.
  Det finns flera orsaker till det. Patientens tillstånd kan till exempel ha ändrats så att det inte är möjligt att operera. Mindre än 1 procent ställdes in på grund av personalbrist. Men ett inte ringa antal – cirka 3 000 – ställdes in därför att patienten aldrig dök upp eller bokade av i ett sent skede, enligt Svenskt Perioperativt Register (SPOR).Välja dag och tidDet här kostar pengar och är ett slöseri med resurser. Det går att minska andelen inställda operationer. Flera sjukhus jobbar aktivt med att låta patienter välja operationsdag och tid, att bekräfta tiden och gör de inte det, ringer sjukhuset upp. För TT berättar Capio S:t Göran att de på detta sätt endast behövde ställa in 24 av 7 000 planerade operationer.Stora kostnaderExakt hur mycket en sent inställd operation kostar varierar, men uppskattningsvis handlar det i snitt om cirka 12 000 kronor per timme. Alltså absolut värt att jobba mer aktivt för att minska andelen strukna operationer.
  Läs mer
 • 2018-02-26
  Vården måste anpassas utifrån blivande föräldrar
  Det är inte bara landstingen och regionerna som har olika förutsättningar – det har också de blivande föräldrarna. För vården blir det då särskilt viktigt att säkerställa att var och en får den vård och det stöd som behövs.
  När jag besökte Södertälje blev detta särskilt tydligt eftersom man här har ett brett upptagningsområde – både socioekonomiskt och kulturellt. Jag fick en tydlig bild av det gedigna utbud av insatser som erbjuds personer och familjer med särskilda behov. Här erbjuder man bland annat kulturtolksdoulor för nyanlända och samarbetet mellan slutenvård, mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola är minst sagt imponerande.
  Bjud in blivande föräldrar som medaktörer i vårdens utvecklingEn tydlig insikt från mina besök runtom i landet är att det finns en stor efterfrågan från gravida och föräldrar att få bidra till en bättre vård. I en hel del förbättringsarbeten som vården bedriver verkar det inte som att man har vänt sig till dem och frågat vad de tycker. Här tror jag vi har mycket att vinna på att involvera de som vården faktiskt finns till för. På de ställen där föräldrar involverats har man varit väldigt nöjd.Ombyggnad i SkövdeNär jag var i Skövde till exempel, fick jag höra om hur de gått till väga när de byggde om sina lokaler på förlossningskliniken. Där hade familjer och vårdpersonal separat jobbat fram olika förbättringsförslag som sedan implementerades gemensamt. Det visade sig att familjernas önskemål oftast inte hade uppmärksammats av personalen, och tvärtom. Man ser nog helt enkelt olika saker eftersom föräldrar och vårdpersonal i någon mening agerar i olika verkligheter.Kartläggning av vårdkedjan släpps snartVår kartläggning av vårdkedjan före, under och efter graviditet publiceras i mitten av mars 2018. För egen del är jag dock fullt upptagen med att planera för allt det spännande arbete som är på gång under våren. Då ska vi bland annat fortsätta arbetet med Graviditetsenkäten och göra en bred analys av förbättringsmöjligheter inom neonatalvården. Under april kommer vi också bjuda in till regionala workshops i Malmö, Göteborg, Stockholm, Linköping och Umeå. Återkommer med mer information om det lite längre fram!Tveka inte att höra av er till mig om ni har tankar och idéer kring hur vi på SKL kan stödja en utveckling där blivande föräldrar känner sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten!
  Läs mer
 • 2018-02-20
  Satsningen på kvinnohälsa är en resa i sig
  Mitt namn är Eva Estling och jag är samordnare inom SKL:s satsning för kvinnors hälsa, mödrahälsovård och förlossningsvård. Jag har under en period haft den stora förmånen att få resa runt i landet och besöka mödrahälsovården, förlossningskliniker och familjecentraler.
  Det har varit fantastiskt att få komma ut och ta del av det enorma engagemang som vårdpersonalen har, och jag har imponerats av patienternas villighet att dela med sig av sina erfarenheter. Jag har lärt mig mycket, och här kommer jag berätta om sådant jag tycker sticker ut.Ensidig mediebild skapar otrygghet hos blivande föräldrarDet är viktigt att inte förstärka och ge en ensidigt negativ bild av förlossningsvården. Jag kan konstatera att den mediala bilden av en förlossningsvård i kris är kraftigt överdriven. Vi har medicinska resultat som på flera områden är i världsklass. Majoriteten av kvinnorna är vid hemgång från BB nöjda eller mycket nöjda med sin förlossning. Vi kan också se att antalet allvarliga bristningar har minskat med 25 procent från 2014 till första halvåret 2017.Stad och land – olika bekymmerDärmed inte sagt att det inte finns problem. Olika områden i vårt land står inför olika utmaningar. Medan platsbrist och kompetensförsörjning kan vara ett problem i storstan, kan det vara helt andra saker som bekymrar patienter och vårdpersonal på landsbygden.Besök på förlossningen i GällivareJag besökte Sveriges nordligaste förlossningsklinik i ett snötäckt Gällivare i november. Där fick jag chansen att prata med mammor och pappor som bara timmar tidigare hade fått barn. Ett föräldrapar hade fått åka 12 mil för att få föda. De tyckte det hade varit besvärligt att köra bil flera timmar i midvintermörker och blixthalka. Detta är en utmaning som följer av att vi bor i ett glesbefolkat och kallt land, och vi måste göra det bästa utifrån våra förutsättningar. För när paret väl kommit till sjukhuset kunde de inte nog betona hur nöjda de varit med personalens bemötande och professionalism. Vi har all anledning att vara stolta över de resultat som åstadkoms året runt, dygnet runt av alla de fantastiska medarbetare som arbetar inom förlossningsvården. Ett alltför ensidigt fokus på problemen riskerar att skapa otrygghet hos blivande föräldrar.I nästa blogginlägg berättar jag mer, och då ska det handla mer om de blivande föräldrarna och hur man kan möta olika behov och förväntningar.P.S Har du tankar och idéer kring hur vi på SKL kan stödja en utveckling där blivande föräldrar känner sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten - hör av dig!
  Läs mer
 • 2018-02-14
  Blivande föräldrars resa genom vårdkedjan kartlagd
  Hur ser egentligen de blivande föräldrarnas resa genom vårdkedjan ut? Vilka är de stora förbättringsmöjligheterna?
  Om bara några veckor, under mars månad, släpper SKL en kartläggning av vårdkedjan före, under och efter graviditeten.Om föräldrar ska känna sig trygga, förberedda och inkluderade behöver mödrahälsovården, förlossningsvården och eftervården upplevas som en sammanhållen vårdkedja. Under hösten 2017 har ett intensivt arbete har pågått med att kartlägga vården före, under och efter graviditet – utifrån blivande föräldrars perspektiv. Arbetet har bedrivits i nära dialog med patient- och professionsföreträdare samt landstingen/regionerna.FörbättringsarbetenEn viktig del i arbetet med SKL:s satsning för kvinnors hälsa, mödrahälsovård och förlossningsvård är just att sprida goda idéer till vårdpersonal, föräldrar och beslutsfattare. En annan central uppgift handlar om att uppmuntra till och driva på olika typer av förbättringsarbeten som görs inom ramen för den gemensamma överenskommelsen med regeringen.Satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsaI nästa inlägg från vårdbloggen kommer vi få ta del av tankar och insikter från landstingens och regionernas förbättringsarbetet av Eva Estling, samordnare för satsningen på SKL. Eva har rest runt i landet och besökt mödrahälsovården, förlossningskliniker och familjecentraler i samband med kartläggningen. Det blir spännande läsning!
  Läs mer
 • 2018-01-30
  Medarbetare och arbetsmiljö
  I dagarna har regeringen och SKL tecknat en överenskommelse för satsningar inom vården. Det handlar om tre miljarder kronor, fördelat till landsting och regioner utifrån befolkningsantal.
  Jag gillar den här överenskommelsen, av flera skäl:Den handlar om möjligheter att satsa på medarbetarna och arbetsmiljön. Det kan handla om möjligheter till utbildningslön för anställda vårdbiträden att vidareutbilda sig till undersköterskor eller att ännu fler sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. Det vet vi behövs på många håll.Pengarna blir också ett bra tillskott för att utveckla vårdens verksamheter, inte minst digitala verksamhetsstöd. Det finns mycket vi kan göra för att läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper ska kunna lägga tiden på rätt arbetsuppgifter.Ett annat skäl till att jag gillar överenskommelsen är att landstingen och regionerna själva kan välja och prioritera var det extra tillskottet gör mest nytta. En liten del är öronmärkt – 300 miljoner ska användas till olika sorters studielön för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig.En god arbetsmiljö är avgörande för att kunna locka och behålla alla kompetenta medarbetare. Landstingen och regionerna arbetar ständigt för det. De extra pengarna kommer att underlätta.
  Läs mer
 • 2018-01-16
  God hälsa för alla barn
  I slutet av förra året blev det klart med en ny överenskommelse med regeringen för att stärka hälso- och sjukvården.
  Ett av de viktiga områdena är barnhälsovården, närmare bestämt för dem vars familjer av olika skäl är dåligt insatta i vilken hjälp och stöd som finns att få. Ordet för dagen är Rinkebymodellen, ett samarbete mellan barnhälsovård och socialtjänst. Föräldrar erbjuds hembesök och enligt en utvärdering från Karolinska institutet har det bland annat lett till ökad trygghet hos föräldrarna, minskad förekomst av karies hos barnen och färre besök hos akutsjukvården. Fler vaccineras och tilliten till samhället ökar.Det här är naturligtvis ett arbete på lång sikt och helt i linje med den strategi för hälsa jag skrev om i tidigare blogginlägg.Genom överenskommelsen med regeringen – 120 miljoner till landstingen för uppsökande verksamhet - kan satsningen på sikt leda till friskare barn och att vi ger alla barn likvärdiga möjligheter till en god hälsa. Det som är bra för våra barn, det är också bra för vårt samhälle.Överenskommelse för att stärka barnhälsovården
  Läs mer
 • 2017-12-22
  Gemensamma mål för bättre hälsa
  Kommuner, landsting och regioner har under det gångna året gemensamt arbetat fram mål för långsiktig hälsa. Häromdagen gav SKL:s styrelse sitt stöd till arbetet Strategi för hälsa och nu kavlar vi upp ärmarna.
  Mig veterligen har inget sådant här gjorts på nationell nivå tidigare. Det nya är att vi inte bara fokuserar på vård- och omsorg, bara på förskola och skola eller bara på någon grupp i samhället. Nu ser vi till allt som påverkar hälsan på lång sikt.I Strategi för hälsa finns 22 mål som rör allt från de yngsta barnens tandhälsa och möjlighet att nå skolans kunskapsmål till de äldres välmående och trygghet. Tanken är att varje kommun, landsting och region ska bryta ned målen så att de fungerar som stöd för verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättringar. Målen ska vara uppnådda till år 2022. Varje dag, litet bättre.Olika kommuner, landsting och regioner har självfallet kommit olika långt i arbetet med att samverka mellan olika välfärdsområden för att förebygga ohälsa. En del arbetar redan mot gemensamma mål, medan andra jobbar inom varje separat område. SKL:s uppdrag blir att stödja ett gemensamt målarbete, eftersom vi är övertygade om att det ger bäst resultat.Diskussionerna är redan igång. Målen är framtagna av drygt 1 300 förtroendevalda och chefer i kommuner, landsting och regioner under 2017. Elev- och patientorganisationer, fackliga organisationer och myndigheter har också gett sin input. Varje år ska måluppfyllelsen följas upp.Vi står inför stora hälsoutmaningar och behöver en gemensam strategi för att möta dem. Det börjar med en gemensam målbild.Målen inom Strategi för hälsa finns att ta del av härHör gärna av dig om du har frågor eller reflektioner på strategin.
  Läs mer
 • 2017-12-12
  Mer jämlik cancervård
  I år har alla landsting klarat kraven i 2017 års canceröverenskommelse.
  Därmed får alla ta del av den andra hälften av de stimulansmedel som staten anslagit till satsningen på att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik. Detta görs genom att införa standardiserade vårdförlopp, i år gällde det att införa 10 olika.203 miljoner kronor delas nu ut, och de ska användas till ytterligare utveckling.Det handlar om att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling.De standardiserade vårdförloppen beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen.Efterlängtat och välkommetFör patienterna är detta efterlängtat och välkommet.Och inte minst: Genom cancersatsningen har svensk cancervård tagit stora steg framåt, och även visat att nationell samordning kan förenas med patienternas och professionernas inflytande och det lokala självstyret.
  Läs mer

Prenumeration

Sök i bloggen

Meny

Sidfot