Arbetsgivarbloggen

Inga artiklar funna på dina kriterier.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om bloggen

Välkommen till SKL:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2019-07-05
    Intensivår för nyanlända = snabbspår 2.0?
    I dagarna fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet att utreda hur ett intensivår för nyanlända skulle kunna se ut och genomföras.
    Läs mer
  • 2019-07-01
    Krislägesavtalet stärker Sveriges krisberedskap
    Nu finns ett nytt avtal, Krislägesavtalet, för omkring 800 000 anställda i kommuner och regioner på plats. Krislägesavtalet kan aktiveras när ett särskilt krisläge uppstår – exempelvis vid bränder, översvämningar eller terrorhot – och kan alltså börja användas redan i sommar.
    Läs mer
  • 2019-06-27
    Bilden av stress behöver nyanseras
    Under de senaste årtiondena har stress varit den arbetsmiljöfråga som exponerats mest i media. Men vi behöver saklig och balanserad information.
    Läs mer
  • 2019-06-17
    Är språk ett hinder?
    Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. En viktig pusselbit till att underlätta denna inkludering är att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen.
    Läs mer
  • 2019-06-14
    Utbildade barnskötare behövs i en växande förskola
    Det är studenttider och idag vill vi rikta ett särskilt grattis alla som tar examen från barn- och fritidsprogrammet.
    Läs mer
  • 2019-05-21
    Avtal som stärker vården
    Nu har vi ett nytt avtal klart för omkring 90 000 medarbetare i vården. Avtalet är sifferlöst för att ge utrymme för lokal lönebildning. I avtalet prioriteras särskilt yrkesskickliga medarbetare, vilket förbättrar möjligheterna till ökad lönespridning och fortsatt god löneutveckling i vården.
    Läs mer
  • 2019-05-16
    Försämrad ekonomi ställer krav på förändring och effektivisering
    Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner och regioner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven.
    Läs mer
  • 2019-05-09
    Fler vill ha Sveriges viktigaste jobb
    I slutet av april presenterade SKL en sammanställning som visar att antalet medarbetare inom kommuner och regioner ökar. Det var mycket glädjande läsning.
    Läs mer
  • 2019-05-03
    Modernt och stabilt avtal för beredskapsbrandmännen
    Nu finns ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap på plats. Beredskapsbrandmännens ersättningar höjs, framför allt när de är i tjänst och rycker ut på larm, och det finns möjlighet att teckna lokala överenskommelser om exempelvis bilersättning. Det är ett bra avtal som kommer att underlätta för räddningstjänsterna att rekrytera fler beredskapsbrandmän.
    Läs mer
  • 2019-04-23
    Nödvändigt med flexibelt avtal för räddningstjänsten
    Vi förhandlar just nu om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap. En av de viktigaste delarna är att på olika sätt underlätta rekryteringen av fler beredskapsbrandmän. En lösning är att öka möjligheten till kombinationsanställningar.
    Läs mer

Prenumeration

Sidfot