Bilden av stress behöver nyanseras

Under de senaste årtiondena har stress varit den arbetsmiljöfråga som exponerats mest i media. Men vi behöver saklig och balanserad information.

Stressrelaterade problem är vanliga och både forskare och debattörer talar om ett ökande samhällstempo. Vår rapport ”Arbetsmiljön inom kommuner och regioner” visar att en större andel medarbetare i kommuner och regioner upplever sitt arbete psykiskt påfrestande men den övergripande tendensen sedan nästan två årtionden är ändå inte ökande. I arbetslivet har frågan engagerat genom att Arbetsmiljöverket tagit fram föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Rapport om arbetsmiljön inom kommuner och regioner

Problematisk bild

Den bild som målas upp i media är dock långt ifrån oproblematisk. Flera forskare har höjt ett varnande fingrar för att själva oron och ängslan för stress ökar problemen. Forskare från Stressforskningsinstitutet har beskrivit hur medias larmrapporter kan förvärra problemen genom att skapa hälsoångest och en rädsla för stress.

Professorer vill nyansera bilden av stress - nyhet från Stressforskningsinstitutet

Föreläsning om stress, hälsa och arbetsmiljö

Det är nästan omöjligt att särskilja den arbetsrelaterade stressen från resten av tillvaron. Om vi är belastade hemma, på jobbet och dessutom har svårt att göra det vi vet är viktigt för hälsan, som regelbunden motion, ökar riskerna påtagligt att vi drabbas av ohälsa.

Denna föreläsning med professor Hugo Westerlund från Stressforskningsinstitutet nyanserar bilden av stress samtidigt som det understryker vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag tycker att den innehåller en rad intressanta slutsatser och är väl värd att titta på.

Vi behöver en balanserad och saklig information och parterna inom kommuner och regioner har genom Suntarbetsliv tagit fram olika hjälpmedel för. Verktyg som OSA-kollen, OSA-kompassen och OSA-utbildningen hjälper oss att förebygga stressrelaterade arbetsmiljörisker. Som arbetsgivare ska vi leva upp till vårt ansvar att förebygga stressrelaterade risker med ett systematiskt arbetsmiljöarbete!

OSA-kollen

OSA-kompassen

OSA-utbildningen

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000
  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKL:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2019-07-05
   Intensivår för nyanlända = snabbspår 2.0?
   I dagarna fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet att utreda hur ett intensivår för nyanlända skulle kunna se ut och genomföras.
   Läs mer
  • 2019-07-01
   Krislägesavtalet stärker Sveriges krisberedskap
   Nu finns ett nytt avtal, Krislägesavtalet, för omkring 800 000 anställda i kommuner och regioner på plats. Krislägesavtalet kan aktiveras när ett särskilt krisläge uppstår – exempelvis vid bränder, översvämningar eller terrorhot – och kan alltså börja användas redan i sommar.
   Läs mer
  • 2019-06-27
   Bilden av stress behöver nyanseras
   Under de senaste årtiondena har stress varit den arbetsmiljöfråga som exponerats mest i media. Men vi behöver saklig och balanserad information.
   Läs mer
  • 2019-06-17
   Är språk ett hinder?
   Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. En viktig pusselbit till att underlätta denna inkludering är att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen.
   Läs mer
  • 2019-06-14
   Utbildade barnskötare behövs i en växande förskola
   Det är studenttider och idag vill vi rikta ett särskilt grattis alla som tar examen från barn- och fritidsprogrammet.
   Läs mer
  • 2019-05-21
   Avtal som stärker vården
   Nu har vi ett nytt avtal klart för omkring 90 000 medarbetare i vården. Avtalet är sifferlöst för att ge utrymme för lokal lönebildning. I avtalet prioriteras särskilt yrkesskickliga medarbetare, vilket förbättrar möjligheterna till ökad lönespridning och fortsatt god löneutveckling i vården.
   Läs mer
  • 2019-05-16
   Försämrad ekonomi ställer krav på förändring och effektivisering
   Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner och regioner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven.
   Läs mer
  • 2019-05-09
   Fler vill ha Sveriges viktigaste jobb
   I slutet av april presenterade SKL en sammanställning som visar att antalet medarbetare inom kommuner och regioner ökar. Det var mycket glädjande läsning.
   Läs mer
  • 2019-05-03
   Modernt och stabilt avtal för beredskapsbrandmännen
   Nu finns ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap på plats. Beredskapsbrandmännens ersättningar höjs, framför allt när de är i tjänst och rycker ut på larm, och det finns möjlighet att teckna lokala överenskommelser om exempelvis bilersättning. Det är ett bra avtal som kommer att underlätta för räddningstjänsterna att rekrytera fler beredskapsbrandmän.
   Läs mer
  • 2019-04-23
   Nödvändigt med flexibelt avtal för räddningstjänsten
   Vi förhandlar just nu om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap. En av de viktigaste delarna är att på olika sätt underlätta rekryteringen av fler beredskapsbrandmän. En lösning är att öka möjligheten till kombinationsanställningar.
   Läs mer

  Prenumeration

  Sidfot