Dags att göra upp med sexuella trakasserier

Nu har det gått mer än ett och ett halvt år sedan #metoo-uppropet, där tusentals kvinnor vittnade om sexuella övergrepp och trakasserier.

I dagarna har jag - som så många andra -upprörts av SVT:s dokumentär om Josefin Nilssons tragiska öde. Självklart blir man förbannad över hur mäns trakasserier och våld mot kvinnor fortgår och att vi tillsammans inte lyckas göra tillräckligt för att stävja det. En hel del av de händelser som uppmärksammats har utspelat sig på olika arbetsplatser.

Mot den bakgrunden är det viktigt att vi alla arbetar med våra normer och att vi gör upp med tystnadskulturer som kan förhindra att frågorna lyfts och hanteras på bästa sätt. Att arbetsgivare agerar och tar ansvar i dessa frågor är dessutom en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare, kunna rekrytera och behålla personal. Vilket i sin tur är grundläggande för att vi ska bibehålla en effektiv och välfungerande välfärd.

Som chefer måste vi också vara tydliga så att alla medarbetare vet vad som gäller och att vi alla har ett ansvar att säga ifrån om jargongen är olämplig eller när en arbetskamrat hamnar utanför gänget.

Ny skrift ska ge vägledning

I måndags arrangerade SKL tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket, en webbkonferens om just trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i arbetslivet. I samband med den, presenterade vi också SKLs nya skrift ”Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling”.

Den tydliggör skillnader och likheter mellan arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen. Syftet är att du som arbetsgivare ska veta vilket ansvar du har utifrån båda regelverken. Vi hoppas att den ska ge dig vägledning i ditt viktiga arbete!

SKL:s skrift Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKL:s arbetsgivarblogg. Vi kommer att blogga om olika aspekter av de arbetsgivarfrågorna inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2019-05-16
   Försämrad ekonomi ställer krav på förändring och effektivisering
   Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner och regioner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven.
   Läs mer
  • 2019-05-09
   Fler vill ha Sveriges viktigaste jobb
   I slutet av april presenterade SKL en sammanställning som visar att antalet medarbetare inom kommuner och regioner ökar. Det var mycket glädjande läsning.
   Läs mer
  • 2019-05-03
   Modernt och stabilt avtal för beredskapsbrandmännen
   Nu finns ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap på plats. Beredskapsbrandmännens ersättningar höjs, framför allt när de är i tjänst och rycker ut på larm, och det finns möjlighet att teckna lokala överenskommelser om exempelvis bilersättning. Det är ett bra avtal som kommer att underlätta för räddningstjänsterna att rekrytera fler beredskapsbrandmän.
   Läs mer
  • 2019-04-23
   Nödvändigt med flexibelt avtal för räddningstjänsten
   Vi förhandlar just nu om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap. En av de viktigaste delarna är att på olika sätt underlätta rekryteringen av fler beredskapsbrandmän. En lösning är att öka möjligheten till kombinationsanställningar.
   Läs mer
  • 2019-04-11
   Dags att anmäla sig till Arbetsgivarforum
   I förra veckan blev de sista förberedelserna klara inför årets Arbetsgivarforum. Nu ser jag fram emot en intressant och givande konferens!
   Läs mer
  • 2019-04-04
   Korrekt fakta och lokal lönebildning
   Vi förhandlar just nu med Vårdförbundet om ett nytt avtal för omkring 90 000 medarbetare. Vi kommer att fortsätta diskutera konstruktiva lösningar för att tillsammans nå en ny överenskommelse. Då är det viktigt att utgå från korrekt fakta och se de möjligheter till satsningar som finns i att lönen sätts lokalt ute i verksamheterna.
   Läs mer
  • 2019-04-03
   Dags att göra upp med sexuella trakasserier
   Nu har det gått mer än ett och ett halvt år sedan #metoo-uppropet, där tusentals kvinnor vittnade om sexuella övergrepp och trakasserier.
   Läs mer
  • 2019-03-20
   Kommande inspektioner från Arbetsmiljöverket
   Under 2019 och 2020 genomför Arbetsmiljöverket en nationell informations- och inspektionsinsats riktad till förtroendevalda med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. I torsdags besökte Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem våra förtroendevalda politiker för att informera om den kommande tillsynsinsatsen.
   Läs mer
  • 2019-03-15
   Regionerna satsar på sjuksköterskorna
   Sjuksköterskor har som grupp haft en gynnsam löneutveckling de senaste åren. Enligt Medlingsinstitutet hör sjuksköterskor, lärare och undersköterskor till de yrken som förbättrat sitt löneläge i förhållande till andra grupper de senaste åren.
   Läs mer
  • 2019-03-01
   Kompetensförsörjningen är vårdens största utmaning
   Tillgången på vårdpersonal är inte tillräcklig för att möta den efterfrågan som uppstår till följd av en ökande och åldrande befolkning. Nästan alla regioner redovisar fortsatt brist på ett flertal yrkesgrupper inom sjukvården, enligt Socialstyrelsens senaste arbetsmarknadsenkät.
   Läs mer

  Prenumeration

  Sidfot