Försämrad ekonomi ställer krav på förändring och effektivisering

Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner och regioner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven.

SKL:s senaste ekonomirapport är tydlig: Ekonomin försämrades i 16 av 20 regioner förra året. Redan små marginaler har blivit ännu mindre. Nu krävs bromsad kostnadsutveckling och betydande effektiviseringar. Annars väntar skattehöjningar och risk för försämrad kvalitet och tillgänglighet i välfärden.

Ekonomirapporten våren 2019

Fler behöver välfärdstjänster

Den ekonomiska prognosen är långsammare skatteunderlagstillväxt och fortsatta demografiska utmaningar. Sett ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det framför allt den demografiska utvecklingen som ger regioner, och även kommuner, huvudbry. Antalet personer över 80 år ökar med 47 procent de närmaste tio åren. Däremot är ökningen av antalet personer i arbetsför ålder bara cirka 5 procent.

Det ställer stora krav på kommuner och regioner att de tillgängliga resurser som finns används på ett effektivare sätt, främst med hjälp av tekniska lösningar och förändrade arbetssätt. Kommuner och regioner kommer förstås fortsätta att nyrekrytera, men det gäller att tänka nytt även där.

När fler behöver välfärdstjänster, samtidigt som färre finns att rekrytera till välfärden, är en förändring av hur vi arbetar och hur arbetet organiseras en absolut nödvändighet. Det ställer såklart stora krav på såväl arbetsgivare och chefer som medarbetare.

Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben

Samarbete nyckel till framgångsrik förändring

Samtidigt som Ekonomirapporten målar i en del dystra färger, finns det förstås också stora möjligheter framöver. Vi blir fler barn och unga i Sverige, vilket är bra för framtiden. Vi kommer också utveckla många nya sätt att arbeta, som gör både arbetsmiljö och välfärdskvalitet bättre. Och i grunden är ju ökade behov av vård, omsorg och utbildning något positivt. Vi lever längre, kan bota fler sjukdomar och utbildar oss mer.

Samarbete är nyckeln framåt. Olika yrkesgrupper kommer att behöva samarbeta mer och fördela arbetsuppgifter på ett sätt som gör att deras kompetens kommer till sin rätt. Exempelvis inom vården och omsorgen kan sjuksköterskor och undersköterskor avlastas av andra yrkesgrupper när det gäller att beställa måltider, transportera patienter eller lämna in prover. Då kan sjuksköterskor och undersköterskor kan lägga mer av sin arbetstid och kompetens på det som gör störst nytta – att möta och vårda patienter och brukare.

Vägen framåt går genom samverkan och dialog kring hur verksamheten kan förändras, förnyas, förbättras utifrån de förutsättningar som kommer att råda. Det är en dialog som behöver ske mellan staten och kommunsektor, mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer och mellan arbetsgivare och medarbetare. Samarbete är en viktig nyckel för att kommuner och regioner ska klara välfärdsuppdraget de kommande åren.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKL:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2019-10-14
   Förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare
   För några veckor sedan släppte Arbetsmiljöverket en rapport där man visar att arbetsmiljön har blivit bättre för socialsekreterare inom socialtjänsten. Högskolan i Gävle presenterade i en studie preliminära forskningsresultat som visar att arbetsvillkoren för yrkesgruppen har förbättrats.
   Läs mer
  • 2019-10-04
   Statliga lagförslag riskerar att slå hårt mot tjänstepensionen
   Regeringen och Finansinspektionen har lagt fram förslag till lagar och föreskrifter som kommer att göra det svårare att avkastning på tjänstepensionskapital och sannolikt kommer att öka kraven på högre tjänstepensionsinsättningar framöver. Förslagen riskerar att leda till att medarbetare i välfärdsyrken får lägre tjänstepensioner. Det är ett obegripligt och rättsosäkert agerande av staten.
   Läs mer
  • 2019-09-19
   Samverkan för friskare arbetsplatser
   Samverkan mellan fack och arbetsgivare är ett viktigt arbetsgivarpolitiskt verktyg för att finna lösningar på komplexa utmaningar i arbetslivet, såväl nationellt som lokalt. Den 13 november bjuder SKL och de fackliga parterna in till ett webbsänt seminarium om hur kommuner och regioner kan utveckla strategier för friskare arbetsplatser.
   Läs mer
  • 2019-08-30
   Brons i Yrkes-VM till Jonna Mjörnell
   I tisdags knep undersköterskan Jonna Mjörnell brons i kategorin vård och omsorg. En mycket stark prestation som SKL bara kan applådera!
   Läs mer
  • 2019-08-27
   Stort intresse bland unga för att jobba i välfärden
   Sju av tio unga tycker att välfärdsjobben är viktiga och meningsfulla, enligt en ny undersökning från SKL. Unga förknippar också jobben med en god arbetsmarknad och trygga anställningar. Studien ger ett bra kvitto på att jobben i välfärden är attraktiva, och ger också bra tips på hur kommuner och regioner kan bli ännu vassare som arbetsgivare.
   Läs mer
  • 2019-08-23
   Antalet lärare ökar men fler behövs
   I veckan läste jag en nyhet från Sveriges Radio om att många kommuner uppger att de har svårt att rekrytera lärare. Det var ingen upplyftande läsning. Men mycket arbete görs för att klara av rekryteringsutmaningen.
   Läs mer
  • 2019-07-05
   Intensivår för nyanlända = snabbspår 2.0?
   I dagarna fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet att utreda hur ett intensivår för nyanlända skulle kunna se ut och genomföras.
   Läs mer
  • 2019-07-01
   Krislägesavtalet stärker Sveriges krisberedskap
   Nu finns ett nytt avtal, Krislägesavtalet, för omkring 800 000 anställda i kommuner och regioner på plats. Krislägesavtalet kan aktiveras när ett särskilt krisläge uppstår – exempelvis vid bränder, översvämningar eller terrorhot – och kan alltså börja användas redan i sommar.
   Läs mer
  • 2019-06-27
   Bilden av stress behöver nyanseras
   Under de senaste årtiondena har stress varit den arbetsmiljöfråga som exponerats mest i media. Men vi behöver saklig och balanserad information.
   Läs mer
  • 2019-06-17
   Är språk ett hinder?
   Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. En viktig pusselbit till att underlätta denna inkludering är att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen.
   Läs mer

  Prenumeration

  Sidfot