Försämrad ekonomi ställer krav på förändring och effektivisering

Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner och regioner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven.

SKL:s senaste ekonomirapport är tydlig: Ekonomin försämrades i 16 av 20 regioner förra året. Redan små marginaler har blivit ännu mindre. Nu krävs bromsad kostnadsutveckling och betydande effektiviseringar. Annars väntar skattehöjningar och risk för försämrad kvalitet och tillgänglighet i välfärden.

Ekonomirapporten våren 2019

Fler behöver välfärdstjänster

Den ekonomiska prognosen är långsammare skatteunderlagstillväxt och fortsatta demografiska utmaningar. Sett ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det framför allt den demografiska utvecklingen som ger regioner, och även kommuner, huvudbry. Antalet personer över 80 år ökar med 47 procent de närmaste tio åren. Däremot är ökningen av antalet personer i arbetsför ålder bara cirka 5 procent.

Det ställer stora krav på kommuner och regioner att de tillgängliga resurser som finns används på ett effektivare sätt, främst med hjälp av tekniska lösningar och förändrade arbetssätt. Kommuner och regioner kommer förstås fortsätta att nyrekrytera, men det gäller att tänka nytt även där.

När fler behöver välfärdstjänster, samtidigt som färre finns att rekrytera till välfärden, är en förändring av hur vi arbetar och hur arbetet organiseras en absolut nödvändighet. Det ställer såklart stora krav på såväl arbetsgivare och chefer som medarbetare.

Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben

Samarbete nyckel till framgångsrik förändring

Samtidigt som Ekonomirapporten målar i en del dystra färger, finns det förstås också stora möjligheter framöver. Vi blir fler barn och unga i Sverige, vilket är bra för framtiden. Vi kommer också utveckla många nya sätt att arbeta, som gör både arbetsmiljö och välfärdskvalitet bättre. Och i grunden är ju ökade behov av vård, omsorg och utbildning något positivt. Vi lever längre, kan bota fler sjukdomar och utbildar oss mer.

Samarbete är nyckeln framåt. Olika yrkesgrupper kommer att behöva samarbeta mer och fördela arbetsuppgifter på ett sätt som gör att deras kompetens kommer till sin rätt. Exempelvis inom vården och omsorgen kan sjuksköterskor och undersköterskor avlastas av andra yrkesgrupper när det gäller att beställa måltider, transportera patienter eller lämna in prover. Då kan sjuksköterskor och undersköterskor kan lägga mer av sin arbetstid och kompetens på det som gör störst nytta – att möta och vårda patienter och brukare.

Vägen framåt går genom samverkan och dialog kring hur verksamheten kan förändras, förnyas, förbättras utifrån de förutsättningar som kommer att råda. Det är en dialog som behöver ske mellan staten och kommunsektor, mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer och mellan arbetsgivare och medarbetare. Samarbete är en viktig nyckel för att kommuner och regioner ska klara välfärdsuppdraget de kommande åren.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000
  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKL:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2019-06-17
   Är språk ett hinder?
   Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. En viktig pusselbit till att underlätta denna inkludering är att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen.
   Läs mer
  • 2019-06-14
   Utbildade barnskötare behövs i en växande förskola
   Det är studenttider och idag vill vi rikta ett särskilt grattis alla som tar examen från barn- och fritidsprogrammet.
   Läs mer
  • 2019-05-21
   Avtal som stärker vården
   Nu har vi ett nytt avtal klart för omkring 90 000 medarbetare i vården. Avtalet är sifferlöst för att ge utrymme för lokal lönebildning. I avtalet prioriteras särskilt yrkesskickliga medarbetare, vilket förbättrar möjligheterna till ökad lönespridning och fortsatt god löneutveckling i vården.
   Läs mer
  • 2019-05-16
   Försämrad ekonomi ställer krav på förändring och effektivisering
   Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner och regioner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven.
   Läs mer
  • 2019-05-09
   Fler vill ha Sveriges viktigaste jobb
   I slutet av april presenterade SKL en sammanställning som visar att antalet medarbetare inom kommuner och regioner ökar. Det var mycket glädjande läsning.
   Läs mer
  • 2019-05-03
   Modernt och stabilt avtal för beredskapsbrandmännen
   Nu finns ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap på plats. Beredskapsbrandmännens ersättningar höjs, framför allt när de är i tjänst och rycker ut på larm, och det finns möjlighet att teckna lokala överenskommelser om exempelvis bilersättning. Det är ett bra avtal som kommer att underlätta för räddningstjänsterna att rekrytera fler beredskapsbrandmän.
   Läs mer
  • 2019-04-23
   Nödvändigt med flexibelt avtal för räddningstjänsten
   Vi förhandlar just nu om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap. En av de viktigaste delarna är att på olika sätt underlätta rekryteringen av fler beredskapsbrandmän. En lösning är att öka möjligheten till kombinationsanställningar.
   Läs mer
  • 2019-04-11
   Dags att anmäla sig till Arbetsgivarforum
   I förra veckan blev de sista förberedelserna klara inför årets Arbetsgivarforum. Nu ser jag fram emot en intressant och givande konferens!
   Läs mer
  • 2019-04-04
   Korrekt fakta och lokal lönebildning
   Vi förhandlar just nu med Vårdförbundet om ett nytt avtal för omkring 90 000 medarbetare. Vi kommer att fortsätta diskutera konstruktiva lösningar för att tillsammans nå en ny överenskommelse. Då är det viktigt att utgå från korrekt fakta och se de möjligheter till satsningar som finns i att lönen sätts lokalt ute i verksamheterna.
   Läs mer
  • 2019-04-03
   Dags att göra upp med sexuella trakasserier
   Nu har det gått mer än ett och ett halvt år sedan #metoo-uppropet, där tusentals kvinnor vittnade om sexuella övergrepp och trakasserier.
   Läs mer

  Prenumeration

  Sidfot