Långsiktigt arbete för friskare arbetsplatser

Arbetsmiljön är något som diskuteras och debatteras flitigt på många arbetsplatser i välfärdens verksamheter. Det är bra, och framför allt nödvändigt. Oavsett hur bra eller dålig en chef eller medarbetare upplever arbetsmiljön på just deras arbetsplats, är målet samma som för all verksamhetsutveckling – det ska alltid bli bättre.

För tre år sedan undertecknade SKL och facken inom kommuner och regioner avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser. Syftet med överenskommelsen var att skapa en struktur för ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete och bra arbetsförhållanden. Den gemensamma ingången för fack och arbetsgivare har varit, och är fortfarande, att det går att erbjuda både välfärdstjänster med hög kvalitet och hållbar hälsa för medarbetarna.

Konkreta tips från Varberg och Kalmar

I kommuner och regioner är arbetsmiljöarbetet ständigt högaktuell/på agendan. I Varbergs kommuns lokala avsiktsförklaring finns personal-hälsobokslut och breda analyser av både sjukfrånvaro och frisknärvaro. Det ger kommunen en helhetsbild som gör det lättare att göra särskilt riktade insatser där det behövs.

8 steg till friskare arbetsplatser - så gör Varberg

Region Kalmars lokala handlingsplan för friskare arbetsplatser innehåller bland annat fler hälsoinspiratörer, högre friskvårdsbidrag och en satsning på att öka kompetensen om psykisk ohälsa. Att facket deltar i uppföljningen av handlingsplanen är en garanti för att frågor om arbetsmiljö inte hamnar i skymundan.

Uppdrag friskare arbetsplatser - så gjorde Kalmar

Exemplen från Varbergs kommun och Region Kalmar är bara ett par av många på det intensiva arbetsmiljöarbete som hela tiden pågår i kommuner och regioner. Även om aktiviteterna och åtgärderna kan se olika ut så har insatserna samma målbild: att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja snabbare återgång i arbete vid sjukfrånvaro.

Utveckla en egen strategi för att sänka sjukfrånvaron

Till sist vill jag bjuda in dig till ett webbsänt seminarium den 13 november. Ta del av hur kommuner och regioner jobbar för friskare arbetsplatser och få tips på hur lokala parter kan utveckla sin egen strategi för nå en låg och stabil sjukfrånvaro. Boka in datumet i kalendern och titta på seminariet. Och det allra bästa är om fack och arbetsgivare gör det tillsammans och använder tillfället för att öka sin lokala samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Webbseminarium för friskare arbetsplatser

Arbetsmiljöarbetet är, och måste vara, långsiktigt och systematiskt. Punktinsatser kan vara rätt för stunden, men det är genom samverkan över tid som arbetsgivare och fack tillsammans kan stärka arbetsmiljön, skapa friskare arbetsplatser och klara kompetensförsörjningen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKL:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2019-11-15
   Från specialkost till central avsiktsförklaring
   Nyss hemkommen från Kvalitetsmässan i Göteborg vill jag gärna dela några tankar från det arrangemang vi anordnat tillsammans i Arbetsmiljörådet, ett seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser.
   Läs mer
  • 2019-11-11
   Avtal 20: Långsiktiga planeringsförutsättningar och lokal lönebildning
   Förberedelserna för nästa års avtalsrörelse är i full gång. Under november träffar vi kommuner och regioner för att få deras inspel inför vårens förhandlingar med facken. Våra medlemmar vill se långa avtalsperioder och lokal lönebildning med en individuell och differentierad lönesättning.
   Läs mer
  • 2019-10-23
   Starka omvärldsfaktorer påverkar nästa års avtalsrörelse
   Kollektivavtalen för merparten av de 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner ska förhandlas om under våren 2020. De nya huvudöverenskommelserna behöver ta hänsyn till ett ansträngt ekonomiskt läge, den demografiska utvecklingen, en allt tuffare konkurrens om arbetskraften och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
   Läs mer
  • 2019-10-22
   Långsiktigt arbete för friskare arbetsplatser
   Arbetsmiljön är något som diskuteras och debatteras flitigt på många arbetsplatser i välfärdens verksamheter. Det är bra, och framför allt nödvändigt. Oavsett hur bra eller dålig en chef eller medarbetare upplever arbetsmiljön på just deras arbetsplats, är målet samma som för all verksamhetsutveckling – det ska alltid bli bättre.
   Läs mer
  • 2019-10-21
   Ökad förändringstakt nödvändig i välfärdens verksamheter
   SKL:s Ekonomirapport visar att en hårt ansträngd ekonomi, ett starkt demografiskt tryck och statliga neddragningar gör det allt tuffare att hitta rätt kompetens till välfärdens yrken. Nu behöver förändringstakten öka i kommuner och regioner när det gäller organisation och arbetssätt.
   Läs mer
  • 2019-10-14
   Förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare
   För några veckor sedan släppte Arbetsmiljöverket en rapport där man visar att arbetsmiljön har blivit bättre för socialsekreterare inom socialtjänsten. Högskolan i Gävle presenterade i en studie preliminära forskningsresultat som visar att arbetsvillkoren för yrkesgruppen har förbättrats.
   Läs mer
  • 2019-10-04
   Statliga lagförslag riskerar att slå hårt mot tjänstepensionen
   Regeringen och Finansinspektionen har lagt fram förslag till lagar och föreskrifter som kommer att göra det svårare att avkastning på tjänstepensionskapital och sannolikt kommer att öka kraven på högre tjänstepensionsinsättningar framöver. Förslagen riskerar att leda till att medarbetare i välfärdsyrken får lägre tjänstepensioner. Det är ett obegripligt och rättsosäkert agerande av staten.
   Läs mer
  • 2019-09-19
   Samverkan för friskare arbetsplatser
   Samverkan mellan fack och arbetsgivare är ett viktigt arbetsgivarpolitiskt verktyg för att finna lösningar på komplexa utmaningar i arbetslivet, såväl nationellt som lokalt. Den 13 november bjuder SKL och de fackliga parterna in till ett webbsänt seminarium om hur kommuner och regioner kan utveckla strategier för friskare arbetsplatser.
   Läs mer
  • 2019-08-30
   Brons i Yrkes-VM till Jonna Mjörnell
   I tisdags knep undersköterskan Jonna Mjörnell brons i kategorin vård och omsorg. En mycket stark prestation som SKL bara kan applådera!
   Läs mer
  • 2019-08-27
   Stort intresse bland unga för att jobba i välfärden
   Sju av tio unga tycker att välfärdsjobben är viktiga och meningsfulla, enligt en ny undersökning från SKL. Unga förknippar också jobben med en god arbetsmarknad och trygga anställningar. Studien ger ett bra kvitto på att jobben i välfärden är attraktiva, och ger också bra tips på hur kommuner och regioner kan bli ännu vassare som arbetsgivare.
   Läs mer

  Prenumeration

  Sidfot