Samverkan för friskare arbetsplatser

Samverkan mellan fack och arbetsgivare är ett viktigt arbetsgivarpolitiskt verktyg för att finna lösningar på komplexa utmaningar i arbetslivet, såväl nationellt som lokalt. Den 13 november bjuder SKL och de fackliga parterna in till ett webbsänt seminarium om hur kommuner och regioner kan utveckla strategier för friskare arbetsplatser.

Det är redan tre år sedan SKL och facken inom kommuner och regioner tecknade avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser. Överenskommelsen blev startskottet för ett omfattande arbete med att skapa en struktur för ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete och bra arbetsförhållanden.

Arbetet har bedrivits i nära samarbete mellan fack och arbetsgivare – utifrån den gemensamma övertygelsen om att verksamheter både kan skapa välfärd med hög kvalitet och erbjuda en god arbetsmiljö. Jag vågar påstå att partsarbetet med avsiktsförklaringen är såväl unikt i sin omfattning som ett exempel på samverkan när det är som bäst.

Sju framgångsfaktorer för att stärka arbetsmiljön

Runt om i kommuner och regioner pågår idag ett intensivt arbete för att sänka sjuktalen och stärka arbetsmiljön. Flera har valt att utveckla egna avsiktsförklaringar eller motsvarande. Nyfikenheten på deras arbete är stor och det finns mycket att lära av dessa exempel. När vi, fack och arbetsgivare, har studerat arbetet närmare har vi kunnat identifierat sju genomgående framgångsfaktorer:

 • Använd hela samverkanssystemet.
 • Förankra i politiska ledningen.
 • Jobba med strukturer.
 • Se verksamheters olika behov.
 • Utgå från friskfaktorer och var observant på risker.
 • Ta vara på det arbete som redan görs.
 • Arbeta med chefers förutsättningar och kunskap.

SKL och de fackliga organisationerna har nu sammanställt alla de verktyg och stödfunktioner som är utvecklade inom ramen för avsiktsförklaringen. I sammanställningen kan du också läsa mer om hur till exempel Varberg och Region Kalmar har arbetat för friskare arbetsplatser.

Åtta prioriterade områden och lokala exempel

Seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser

Onsdagen den 13 november presenterar parterna arbetet med avsiktsförklaringen under ett webbsänt seminarium på kvalitetsmässan i Göteborg – Samverkan för friskare arbetsplatser. Seminariet är ett bidrag till hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro. Gör som Region Uppsala – samlas i central samverkansgrupp eller skyddskommitté och titta på seminariet tillsammans.

Webbseminarium 13 november

Sjukfrånvaron är negativ för både arbetstagare och arbetsgivare. Det innebär sänkt livskvalitet för medarbetare, höga kostnader och förlorad kompetens. Vårt partsgemensamma arbete med arbetsmiljön är en viktig del i lösningen. Såväl på nationell nivå som i varje kommun eller region.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKL:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2019-10-14
   Förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare
   För några veckor sedan släppte Arbetsmiljöverket en rapport där man visar att arbetsmiljön har blivit bättre för socialsekreterare inom socialtjänsten. Högskolan i Gävle presenterade i en studie preliminära forskningsresultat som visar att arbetsvillkoren för yrkesgruppen har förbättrats.
   Läs mer
  • 2019-10-04
   Statliga lagförslag riskerar att slå hårt mot tjänstepensionen
   Regeringen och Finansinspektionen har lagt fram förslag till lagar och föreskrifter som kommer att göra det svårare att avkastning på tjänstepensionskapital och sannolikt kommer att öka kraven på högre tjänstepensionsinsättningar framöver. Förslagen riskerar att leda till att medarbetare i välfärdsyrken får lägre tjänstepensioner. Det är ett obegripligt och rättsosäkert agerande av staten.
   Läs mer
  • 2019-09-19
   Samverkan för friskare arbetsplatser
   Samverkan mellan fack och arbetsgivare är ett viktigt arbetsgivarpolitiskt verktyg för att finna lösningar på komplexa utmaningar i arbetslivet, såväl nationellt som lokalt. Den 13 november bjuder SKL och de fackliga parterna in till ett webbsänt seminarium om hur kommuner och regioner kan utveckla strategier för friskare arbetsplatser.
   Läs mer
  • 2019-08-30
   Brons i Yrkes-VM till Jonna Mjörnell
   I tisdags knep undersköterskan Jonna Mjörnell brons i kategorin vård och omsorg. En mycket stark prestation som SKL bara kan applådera!
   Läs mer
  • 2019-08-27
   Stort intresse bland unga för att jobba i välfärden
   Sju av tio unga tycker att välfärdsjobben är viktiga och meningsfulla, enligt en ny undersökning från SKL. Unga förknippar också jobben med en god arbetsmarknad och trygga anställningar. Studien ger ett bra kvitto på att jobben i välfärden är attraktiva, och ger också bra tips på hur kommuner och regioner kan bli ännu vassare som arbetsgivare.
   Läs mer
  • 2019-08-23
   Antalet lärare ökar men fler behövs
   I veckan läste jag en nyhet från Sveriges Radio om att många kommuner uppger att de har svårt att rekrytera lärare. Det var ingen upplyftande läsning. Men mycket arbete görs för att klara av rekryteringsutmaningen.
   Läs mer
  • 2019-07-05
   Intensivår för nyanlända = snabbspår 2.0?
   I dagarna fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet att utreda hur ett intensivår för nyanlända skulle kunna se ut och genomföras.
   Läs mer
  • 2019-07-01
   Krislägesavtalet stärker Sveriges krisberedskap
   Nu finns ett nytt avtal, Krislägesavtalet, för omkring 800 000 anställda i kommuner och regioner på plats. Krislägesavtalet kan aktiveras när ett särskilt krisläge uppstår – exempelvis vid bränder, översvämningar eller terrorhot – och kan alltså börja användas redan i sommar.
   Läs mer
  • 2019-06-27
   Bilden av stress behöver nyanseras
   Under de senaste årtiondena har stress varit den arbetsmiljöfråga som exponerats mest i media. Men vi behöver saklig och balanserad information.
   Läs mer
  • 2019-06-17
   Är språk ett hinder?
   Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. En viktig pusselbit till att underlätta denna inkludering är att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen.
   Läs mer

  Prenumeration

  Sidfot