SKL medverkar vid Sveriges största jämställdhetskonferens

30 – 31 januari 2019 anordnas Forum Jämställdhet i Luleå. Experter, förtroendevalda och chefer från privat- och offentlig sektor samlas för att fylla på med kunskap, inspireras och nätverka. SKL bidrar med kunskap om hur jämställdhet kan mätas och analyseras, och kommer även presentera nytt material under konferensen.

Logotyp för Forum Jämställdhet 30-31 januari 2019

Jämställdhetsbudgetering - metodverkstad

Budgeten är en organisations viktigaste styrdokument, och hur ekonomin och styrningen ser ut är av central betydelse för graden av jämställdhet. Så kallad jämställdhetsbudgetering kan hjälpa oss att följa upp hur budgeten påverkar jämställdheten. Vi kan även få vägledning kring hur vi kan förändra budgeten i en mer jämställd riktning.

Vid Forum Jämställdhet medverkar SKL för att lära ut hur man kan använda nyckeltal och indikatorer för kvalitet, resultat och kostnader ur ett jämställdhetsperspektiv. Verktygen Öppna Jämförelser och Kolada kan vara till stöd för jämställdhetsbudgetering, och SKL går igenom dessa vid en metodverkstad tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Metodverkstaden är ett första steg i en seminarieserie om jämställdhetsbudgetering.

SKL:s arbete med mänskliga rättigheter och jämställdhet

Databasen Kolada

Rådet för främjande av kommunalal anlyser, RKA

Makt och inflytande ska vara jämställt

Därför stödjer SKL särskilt toppolitiker som är kvinnor i uppdraget. För att bidra till att antalet kvinnor ökar på ledande politiska positioner.

Lyssna på podden om ”Att vara toppolitiker och kvinna”

Nytt material om jämställdhet och förtroendevalda lanseras under konferensen
Att förebygga och motverka förekomsten av hot och hat mot förtroendevalda är en prioriterad fråga för SKL. Jämställdhetsperspektivet är en tydlig aspekt av frågan, och målet är att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att vara aktiva medborgare och samma möjlighet att vara delaktiga i att forma villkoren för beslutsfattandet.

SKL:s förebyggande arbete mot hot och hat mot förtroendevalda

Könsskillnader och jämställdhet

I samband med Forum Jämställdhet utökas SKL:s webbutbildning för att förebygga och motverka hot och hat mot förtroendevalda med ett avsnitt som belyser könsskillnader och jämställdhet. Till avsnittet kommer även fem korta filmer att publiceras, tillsammans med ett diskussionsunderlag. Material kommer att släppas och presenteras för första gången på Forum Jämställdhet.

Webbutbildning om hot och hat mot förtroendevalda

Webbinarium och webbutbildning

Den 23 januari 20189 anordnas ett kostnadsfritt webbsänt seminarium om hot och hat mot förtroendevalda med tema jämställdhet. Du kan ta del av webbinariet, gå webbutbildningen och läsa mer om SKL:s arbete för att motverka hot och hat mot förtroendevalda via skl.se.

Webbinarium: Hot och hat – en jämställdhetsfråga

Webbutbildning: hot och hat mot förtroendevalda

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Prenumeration

  Sidfot