Publicerad: 16 juni 1989

Cirkulär - viktig information från SKL

Dokumentation från idéseminariet "Kommunal redovisning inför 90-talet"Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Skötte
  • Löpnummer/utgåva
    1989:74

Sidfot