Publicerad: 29 juni 1989

Cirkulär - viktig information från SKL

Gymnasieelevernas dagliga resor – information om försöksverksamhetCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Paul Jönsson
  • Löpnummer/utgåva
    1989:81
  • Ämnen
    Trafik och infrastruktur

Sidfot