Publicerad: 1 december 1989

Cirkulär - viktig information från SKL

Information kring skattereformen 1990 (tidigare cirkulär 1989:130 och 1989:132 samt information till ekonomicheferna)Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ronnie Peterson
  • Löpnummer/utgåva
    1989:135

Sidfot