Publicerad: 26 oktober 1989

Cirkulär - viktig information från SKL

Ny handbok - "Livsmedelshygien i centrumCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Britta Bergström-Reiback Gunnar D Olson
  • Löpnummer/utgåva
    1989:122

Sidfot