Publicerad: 29 augusti 1989

Cirkulär - viktig information från SKL

Påslag för vissa personal- och administrationskostnader enligt avtal mellan kommun och landsting avseende hemsjukvård m mCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ture Granqvist
  • Löpnummer/utgåva
    1989:102

Sidfot