Publicerad: 26 september 1989

Cirkulär - viktig information från SKL

Sekretesskydd för uppgifter i bibliotekens låntagarregister Sekretessskydd för uppgifter iCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Olmander Gunnar Thollander
  • Löpnummer/utgåva
    1989:109

Sidfot