Publicerad: 28 december 1989

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Statsbidrag till missbrukarvård m m, redovisning av underlag är ersatt av 1990:166.

Visa det här daterade cirkuläret

Statsbidrag till missbrukarvård m m, redovisning av underlagKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1989:154

Sidfot