Publicerad: 27 februari 1990

Cirkulär - viktig information från SKL

Avgifter enligt miljöskyddslagen (ML) för CFC och halon m m anläggningarCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Carlsson
  • Löpnummer/utgåva
    1990:40

Sidfot