Publicerad: 19 april 1990

Cirkulär - viktig information från SKL

Avtal beträffande samordnad insamling och spridning av information om kommunala projekt ocCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Leif Nordström
  • Löpnummer/utgåva
    1990:58

Sidfot