Publicerad: 5 februari 1990

Cirkulär - viktig information från SKL

Förutsättningar för kommunalekonomisk planering budgetåren 1991 och 1992Cirkulär

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jane Granström Britta Hagberg
  • Löpnummer/utgåva
    1990:23

Sidfot