Publicerad: 7 juni 1990

Cirkulär - viktig information från SKL

Ny lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Sandström Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1990:85

Sidfot