Publicerad: 8 januari 1990

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om preliminär sotningstaxa och kommunala årsarvoden till skorstensfejarmästare från den 1 februari 1990Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sverker Brandelius
  • Löpnummer/utgåva
    1990:4

Sidfot