Publicerad: 27 augusti 2018

Cirkulär - viktig information från SKL

Regeringens prop l990/91:38 om statsbidrag till personalkooperativ barnomsorg RegeringensCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Louise Fernstedt
  • Löpnummer/utgåva
    1990:130

Sidfot