Publicerad: 21 mars 1990

Cirkulär - viktig information från SKL

"Regionalpolitik för 90-talet". Regeringens proposition 1989/90:76Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johan Carlström
  • Löpnummer/utgåva
    1990:48

Sidfot