Publicerad: 15 november 1990

Cirkulär - viktig information från SKL

Skatteomläggningens effekter på ersättningar till familjehem, kontaktpersoner/familjer ochCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1990:141

Sidfot