Publicerad: 20 december 1990

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Statsbidrag till missbrukarvård m m - redovisning av underlag är ersatt av 1991:184.

Visa det här daterade cirkuläret

Statsbidrag till missbrukarvård m m - redovisning av underlagGäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1990:166

Sidfot