Publicerad: 7 december 1990

Cirkulär - viktig information från SKL

Taxifordon Från den 1 januari 1991 blir det krav på att taxifordon skall vara utrustade meCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Janne Rusk
  • Löpnummer/utgåva
    1990:155

Sidfot