Publicerad: 31 oktober 1991

Cirkulär - viktig information från SKL

Den nya kommunallagen (SFS 1991:900)Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sverker Brandelius
  • Löpnummer/utgåva
    1991:153

Sidfot